You are here: Home >Posts Tagged ‘tworzenie filmów

Terminologia innowacja oraz multimedia

Terminologia multimedialna bardzo często mylona jest z mediami. Nie da się ukryć, że te dwie nazwy są bardzo do siebie podobne. Jednak multimedia zawierają w sobie struktury, które dotyczą form multimedialnych, czyli wielu form, jakie mogą być wykorzystywane przez media. Natomiast środki masowego przekazu to tylko standardy, które wykorzystują te formy do emisji informacji lub […]

Tags: , ,