You are here: Home >Posts Tagged ‘poprawa warunków życia

Terminologia innowacja oraz multimedia

Terminologia multimedialna bardzo często mylona jest z mediami. Nie da się ukryć, że te dwie nazwy są bardzo do siebie podobne. Jednak multimedia zawierają w sobie struktury, które dotyczą form multimedialnych, czyli wielu form, jakie mogą być wykorzystywane przez media. Natomiast środki masowego przekazu to tylko standardy, które wykorzystują te formy do emisji informacji lub […]

Tags: , ,

Technika jako pierwiastek technologii

Technika to dziedzina, która daje się we znaki nie tylko dla multimediów. Ona ma zagadnienia oraz swoje powiązania z wieloma innymi naukami życiowymi. Zajmijmy się jednak tylko multimediami. Technika daje dla nich sprzęty oraz nowe standardy. To multimedia muszą to wykorzystać. W przeciwnym razie nie ma mowy, aby dobrze dostosować się do działania takiej techniki, […]

Tags: , ,