You are here: Home >Posts Tagged ‘lodówka

Animacje – moduł multimedialny

Animacja występuje już tylko przy Internecie oraz przy telewizji. Najczęściej jednak Internet wykorzystuje takie formy multimedialne, które tworzą wirtualny świat i pokazują, w jaki sposób mogło dojść do wypadku lub innych tego typu sfer. Animacja doskonale potrafi odtworzyć w bardzo przejrzysty sposób takie zagadnienia. Dzięki temu mamy jeszcze lepszy pogląd na to, jak cała akcja […]

Tags: , ,

Reklama oraz multimedialne kwestie

Reklama wykorzystuje nie tylko media, ale także i multimedia. To jasne i logiczne, że skoro media zostały wykorzystane do emisji takich reklam, to także multimedia będą miały w tym swój udział. Tak też się dzieje. Dzięki temu wiemy, jak jeszcze lepiej podejść do pewnych zagadnień i jaki jeszcze lepiej wykorzystać potencjał reklamy. To nie jest […]

Tags: , ,