You are here: Home >Posts Tagged ‘gniazda

Terminologia innowacja oraz multimedia

Terminologia multimedialna bardzo często mylona jest z mediami. Nie da się ukryć, że te dwie nazwy są bardzo do siebie podobne. Jednak multimedia zawierają w sobie struktury, które dotyczą form multimedialnych, czyli wielu form, jakie mogą być wykorzystywane przez media. Natomiast środki masowego przekazu to tylko standardy, które wykorzystują te formy do emisji informacji lub […]

Tags: , ,

Technologia – element techniki

Technologia multimedialna zmienia się z dnia na dzień. Świat idzie do przodu- technika także. Nowe sprzęty, urządzenia, nowe standardy oraz techniczne zagadnienia dają także rozwój w zakresie multimedialnym. Warto jest zwracać uwagę na nowe techniczne zagadnienia tego zakresu. Być może już za kilka miesięcy taki standard będzie tradycją i codziennością. Nie każdy może tak to […]

Tags: , ,